torsdag 26 oktober 2017

Höstlov v 44

Vi önskar alla ett trevligt höstlov med mycket härlig läsning!

tisdag 24 oktober 2017

Information från rektor
 


Utifrån gårdagens händelse vill jag som rektor informera vårdnadshavare om situationen på skolan för att förhindra att spekulationer uppstår.

  Igår uppstod högljudda konflikter på skolan där polis tillkallades för att lugna och utreda händelseförloppet. Vid misstanke om hot eller möjligt våld tillkallas alltid polis. Bråken handlade om sociala motsättningar där vi har flera elever som inte bemöter andra elever eller vuxna med respekt och är högljudda. Detta är tyvärr en del av samhällsutvecklingen. Detta är något som vi ser mycket allvarligt på.

  När elever bryter mot skolans regler finns konsekvenser. Två av dessa elever är nu avstängda från skolan medans vidare utredning pågår och skolan arbetar vidare med åtgärder. Situationer som detta är alltid allvarliga men det finns inga misstankar om att det finns elever som bär tillhyggen  eller annat som tyder på fara för säkerheten på skolan.

  Skolan har en förhöjd beredskap. Det finns personal på skolans raster med ett rastvaktsschema och ett bemannat café. Skolan behöver nu få tid att arbeta vidare med dessa frågor och önskar att vårdnadshavare visar tillit och stödjer skolans arbete och personal.

Jag som rektor vill vara tillgänglig för eleverna och personalen.

  Jag ber  samtliga vårdnadshavare om att vara uppmärksamma på vad som sker på nätet och underrätta skolan om ni blir oroade.

Under våren kommer skolan att erbjuda en utbildning kring nätet och nätsäkerhet för att sprida kunskap.

 Vi önskar också vårdnadshavares stöd med att tala om värdegrundsfrågor i hemmet med sitt barn. Vikten av att visa respekt för alla människor och ta ansvar för sitt eget beteende i olika situationer.

Skolan polisanmäler alltid hot, våld eller hets mot folkgrupp.

Till Trollbodaskolan är alla elever välkomna!
Carina Norberg


Rektor

måndag 23 oktober 2017

Information till vårdnadshavare angående händelse på skolan
 
Skolan har i dag haft besök av polis. Elever på skolan uppträdde aggressivt och otrevligt mot varandra och det uppstod en uppjagad stämning.

Iblandade elevers vårdnadshavare är underrättade och skolan har vidtagit åtgärder.

Vi ber er respektfullt att tala med era barn om hur man bemöter och tilltalar andra personer.

 


Carina Norberg


Rektor

torsdag 19 oktober 2017

Skolinspektionens enkät

OBS !Påminnelse om att göra Skolinspektionens enkät. www.skolinspektionen.se/skolenkaten Viktigt att ni tar er tid att svara . Tar max 5 minuter. Koden är xpDMWE. Sista dag är 27 oktober.

V 44 Höstlov = Läslov

Vecka 44 är det höstlov eller läslov . Vi önskar att eleverna läser 20 min per dag inte bara under lovet utan varje vecka. Som vi skrev för några veckor sedan ligger flera elever uppe sent på nätterna och chattar på bla. Snapchat. Senast idag har vi fått reda i ett storbråk i en av klasserna med kränkningar på nätet på fritiden. Vi ber Er alla att åter hålla koll på vad era barn är inne på för sidor och hur länge de ligger vakna på nätterna och chattar. Många elever är väldigt trötta under skoldagen!!!

onsdag 18 oktober 2017

Operation dagsverke

Operation Dagsverke

Måndagen den 20 november erbjuds eleverna att delta i Operation Dagsverke.


Årets Operation Dagsverke går till ett utbildningsprojekt och sjukvårdsprojekt i Namibia. Trollbodaskolan erbjuder elever i åk 4 och 5 att delta i projektet måndagen den 20 november Eleverna utför ett dagsverke, exempel på dagsverke kan vara trädgårdsarbete, hushållsarbete, hjälpa till hos någon släkting eller bekant eller på sin förälders arbetsplats. Arbetsgivaren bidrar med en frivillig summa efter utfört dagsverke (arbetstid 4-6 tim, lön varier kraftigt men brukar ligga på 50-200 kr vissa elever tjänar in betydligt mer om man är på ett företag). Pengarna som samlas in kommer att swishas till ett konto, mer info om detta kommer närmare. Kan ni inte medverka till att era barn gör ett dagsverke så meddela oss snarast, det är vanlig skoldag för dessa elever. Nästa vecka kommer en talong i pappersform att delas ut i klasserna. 

Bildresultat för namibia

onsdag 11 oktober 2017

Information om närmaste tiden

Mån 16/10 SL besöker enheten och pratar om hur barnen reser tryggt och säkert i lokaltrafiken.
Ons 18/10 Framtidsdagen. Eleverna börjar 09.00. Vi får besök av brandmännen från Kista brandstation och pratar om olika yrken.
Mån 23/10 Korvgrillning ute på skolgården och höstpromenad. Eleverna tar med sig valfri dryck.
Tis 24/10 FN -dagen. Eleverna börjar 09.00. Vi ägnar förmiddagen åt FN och dess arbete i världen.
v 44 Höstlov, ska man vara på fritidsklubben är det hög tid att anmäla detta.
v 45 Redovisningar av Norden arbetena i SO.

tisdag 10 oktober 2017

Sjukskriven personal

Jack Ardelius är sjukskriven tillsvidare och under hans sjukskrivning vikarierar Claudia Avila Dickson på hans tjänst. Vill man få kontakt med 5A:s mentorer mailar man till medmentor gunilla.ederkrans@stockholm.se eller arbetslagsledare tobias.haglo@stockholm.se eller söker Claudia på telnr. 08-50841845.

torsdag 5 oktober 2017

Föräldrainformation

Senaste veckorna har vi fått en del trötta elever till lektionerna och vi har nu kartlagt en orsak som vi vill att ni känner till. Flera elever berättar att de är vakna långt efter ni tror att de sover, ibland efter midnatt och chattar och spelar med kompisar. Det har även förekommit kränkningar på sociala medier främst Snapchat mot elever och lärare. Vi har bett eleverna göra skärmdump och vissa upp hemma och i skolan samt ber er att ni håller lite koll på vilka chattforum eleverna använder, för många forum har åldersgräns.
Vi vill även på förekommen anledning påminna er om att aldrig prata illa om skolan eller någon lärare inför barnen. Har ni några åsikter om skolan, undervisningen eller personalen vänd er till oss på skolan istället.