fredag 17 februari 2017

Studiedag 20/3

Studiedag

Måndagen 20/3 är det studiedag för all personal på skolan. Detta innebär att skolan är stängd och att vi erbjuder jourfritids med vikarier för de elever som har behov. 
Vi har lämnat ut lappar om omsorg till de barn som går på klubben som ska vara inne senast 23/2