Planeringar/Läxor

                            LÄXOR/PROV                              


Engelska:

                                
NO:
    Se gärna Staffans blogg: https://trollstaffan.wordpress.com/


No-prov om människokroppen: Muskler, skelett och tänder samt lite om cellen och DNA.
Klasserna har fått instuderingsfrågor som vi arbetar med.
5A onsdag 9/5
5B onsdag 9/5
5C måndag 7/5Matte :
Vi arbetar med decimaltal. Från vecka 19 arbetar vi med Geometri. Det är bokens sista kapitel!