torsdag 14 juni 2018

Simtest vid uppstarten ht 18INFORMATION KRING SIMNING FRÅN IDROTTSLÄRARNA


I läroplanen finns två tydliga kriterier för att eleven ska blir godkänd.
STEG 1: Mål för att bli godkänd i år 6


För att bli godkänd innan slutet av år 6 måste eleven kunna simma 200m varav 50m på rygg. Simtagen är antingen bröstsim eller frisim/crawl. För att alla elever ska nå målet i år 9 vill vi att de redan i år 3 tränar ryggsim med "grodbentag" som också kallas "bröstsimbentag".


Vi vill se en stegring i simkunnighet från år 3 till år 6 enligt följande:
- År 3: Hoppa i från kanten så huvudet kommer under vattenytan, simma 50m varav de sista 25m på rygg utan att stanna eller nudda bassängbotten eller kanten.

- År 4: Hoppa i från kanten så huvudet kommer under vattenytan, simma 100m varav de sista 50m på rygg utan att stanna eller nudda bassängbotten eller kanten.

- År 5 & 6: Hoppa i från kanten så huvudet kommer under vattenytan, simma 200m varav de sista 50m på rygg utan att stanna eller nudda bassängbotten eller kanten.
Simskola


Alla elever i år 3 på Trollbodaskolan åker tillsammans med sin klass iväg på simskola, en gång per vecka i en termin, antingen på VT eller HT .
Elever som inte klarar ovanstående mål för simningen i år 4-6 eller som behöver träna mer för att orka hela sträckan erbjuds simskola. Detta är ett erbjudande som ni självklart kan tacka nej till. Om man tackar nej till erbjudandet ansvarar man själv för att eleven når målet i år 6 och år 9.
STEG 2: Mål för att bli godkänd i år 9


Varje år fortsätter vi att kolla simkunnigheten, att kunna simma 200m varav 50m på rygg. I år 9 tillkommer livräddning. Eleverna skall simma 25m sedan bogsera en annan elev 25m, både med och utan livboj. Eleverna skall också dyka efter en docka som ligger på 3,5m djup. Om eleven inte klarar djupet vill vi se att eleven klarar tekniken på en grundare del av bassängen där de inte bottnar.

För att klara simtestet i år 9 måste man klara både simtestet och livräddningen. Om man inte klarar detta innan slutet av år 9 blir betyget F i ämnet Idrott & Hälsa.
Simteknik och simkondition


Det är viktigt att förstå skillnaden mellan teknik och kondition. En del elever orkar simma hela distansen på simtestet trots bristfällig teknik. Andra elever har bra teknik i början men orkar inte simma 200m utan att stanna och vila. Det är viktigt som förälder att kolla av med jämna mellanrum att ditt barn klarar hela distansen med god teknik. Dålig teknik gör att det blir jobbigare att simma.

UPPMANING


Vi vill se att simkunnigheten ökar bland eleverna i år 3. Därför uppmanar vi alla föräldrar, speciellt i år 1, år 2 och år 3, att simma regelbundet med era barn. Om ni har frågor och funderingar över simning i skolan hör gärna av er till oss.


James.dryburgh@stockholm.se, dennis.peyron@stockholm.se, linda.brivule@stockholm.se