Kontakt

Personal i arbetslaget åk 5

Gunilla Edekrans lärare i textilslöjd, mentor 5A
gunilla.edekrans@stockholm.se
Claudia Avila Dickson lärare i svenska, mentor 5A
Claudia.avila.dickson@stockholm.se
Sara Nordquist lärare i engelska, mentor 5B
sara.nordquist@stockholm.se
Staffan Bäcklund lärare i matematik och NO, mentor 5B
staffan.backlund@stockholm.se
Tobias Haglö lärare i SO och svenska, arbetslagsledare, mentor 5C
tobias.haglo@stockholm.se
Peter Bejve lärare i trä- och metallslöjd, mentor 5C
peter.bejve@stockholm.se
Debbie Bailey, fritidshemsansvarig Bikupan
deborah.bailey@stockholm.se
Joakim Ackelman, fritids Bikupan
joakim.ackelman@stockholm.se
Carolina Miliarakis, elevassistent
carolina.miliarakis@stockholm.se
Catarina Wangmar, resurslärare
catarina.wangmar@stockholm.se
(Helena Norlin är tjänstledig)