måndag 22 maj 2017

Tack!

Vi vill tacka alla föräldrar och andra som bidrog på Trollbodaskolans kväll och på vårt Öppet Hus. Sammanlagt på café, lotteriförsäljning och aktiviteter så fick vi in 3267 kronor till enheten. Pengarna använder vi till trevligheter för eleverna.


Idag måndag 22/5 publiceras de skriftliga omdömena för årskurs 4 i Stockholms skolwebb. Där står det om eleven har nått godtagbara kunskaper för ämnet och årskursen och sedan en kommentar om vilka förmågor eleven ska arbeta med fortsättningsvis. Dessa omdömen följs upp vid höstterminens utvecklingssamtal. Har ni några frågor kring omdömena så kontakta läraren i respektive ämne.