tisdag 7 november 2017

Till vårdnashavare F-5


Information


Med anledning av händelser på skolan har vi kallat samtliga vårdnadshavare till elever i årskurs 6-9 till ett gemensamt möte på skolan. Mötet har vi gemensamt  med polisen och familjestödsenheten.

Ett bra samarbete mellan hem och skola är avgörande för hur våra elever kommer att lyckas i skolan.

Händelserna berör främst elever i årskurs 6-9 och därför har vi valt att kalla dessa vårdnadshavare till ett första möte

 

Vi vill också informera om att vi har nolltolerans på skolan.

Uppträder elever otrevligt, högljutt eller kränkande uppmanar vi eleven direkt på plats att ändra sitt beteende, respekteras inte det  kommer vi direkt att ta kontakt med vårdnadshavare.

  


Carina Norberg


Rektor