fredag 18 maj 2018

Brev från rektor

Information rörande språkbruk


Hej alla!
Vi behöver er hjälp för att komma tillrätta med språkbruket på skolan för allas trevnad.
I skolår 6-9 har vi sedan en längre tid tillbaka nolltolerans beträffande språkbruk och olämpligt uppträdande.
Vi har nu noterat att även yngre elever behöver bli föremål för detta. Många av de yngre eleverna är mycket fula i munnen och använder direkt stötande ord och uttryck.
Måndagen den 21 maj kommer jag att informera samtliga elever om nolltolerans även för dem och konsekvensen. Det innebär att eleverna får en påminnelse och upphör det inte så kontaktar vi er som vårdnadshavare.


Med vänlig hälsning
Carina Norberg
rektor