tisdag 24 oktober 2017

Information från rektor
 


Utifrån gårdagens händelse vill jag som rektor informera vårdnadshavare om situationen på skolan för att förhindra att spekulationer uppstår.

  Igår uppstod högljudda konflikter på skolan där polis tillkallades för att lugna och utreda händelseförloppet. Vid misstanke om hot eller möjligt våld tillkallas alltid polis. Bråken handlade om sociala motsättningar där vi har flera elever som inte bemöter andra elever eller vuxna med respekt och är högljudda. Detta är tyvärr en del av samhällsutvecklingen. Detta är något som vi ser mycket allvarligt på.

  När elever bryter mot skolans regler finns konsekvenser. Två av dessa elever är nu avstängda från skolan medans vidare utredning pågår och skolan arbetar vidare med åtgärder. Situationer som detta är alltid allvarliga men det finns inga misstankar om att det finns elever som bär tillhyggen  eller annat som tyder på fara för säkerheten på skolan.

  Skolan har en förhöjd beredskap. Det finns personal på skolans raster med ett rastvaktsschema och ett bemannat café. Skolan behöver nu få tid att arbeta vidare med dessa frågor och önskar att vårdnadshavare visar tillit och stödjer skolans arbete och personal.

Jag som rektor vill vara tillgänglig för eleverna och personalen.

  Jag ber  samtliga vårdnadshavare om att vara uppmärksamma på vad som sker på nätet och underrätta skolan om ni blir oroade.

Under våren kommer skolan att erbjuda en utbildning kring nätet och nätsäkerhet för att sprida kunskap.

 Vi önskar också vårdnadshavares stöd med att tala om värdegrundsfrågor i hemmet med sitt barn. Vikten av att visa respekt för alla människor och ta ansvar för sitt eget beteende i olika situationer.

Skolan polisanmäler alltid hot, våld eller hets mot folkgrupp.

Till Trollbodaskolan är alla elever välkomna!
Carina Norberg


Rektor