måndag 23 oktober 2017

Information till vårdnadshavare angående händelse på skolan
 
Skolan har i dag haft besök av polis. Elever på skolan uppträdde aggressivt och otrevligt mot varandra och det uppstod en uppjagad stämning.

Iblandade elevers vårdnadshavare är underrättade och skolan har vidtagit åtgärder.

Vi ber er respektfullt att tala med era barn om hur man bemöter och tilltalar andra personer.

 


Carina Norberg


Rektor