torsdag 17 november 2016

Information från rektor

Information om paviljongerna på Trollbodaskolan

Efter lång väntan levererades modulerna förra veckan.
  
Uppställningen har gått enligt plan förutom att leverantören lagt ner extra tid på snöröjning. Invändiga arbeten i paviljongen har påbörjats. Nu ska allt fixas så att vi kan använda paviljongerna i vår verksamhet. Det blir fyra stora klassrum med tillhörande grupprum, två personalrum, hiss och åtta toaletter. I varje klassrum kommer det installeras projektor med touch-funktion.

Med de nya paviljongerna så skulle vi kunna ta emot fler elever till skolan. Riktigt så enkelt är det dock inte. Vi har idag ett kök och en matsal som inte har den kapaciteten som krävs för att öka elevantalet med allt för många barn. Utbildningsförvaltningen kommer därför utreda frågan kring matsal/kök. För att kunna ta emot fler klasser till nästa läsår måste en lösning av matsalen vara på plats.

Vad kommer vi då att använda lokalerna till? Under våren kommer den att användas som ersättningslokal i vår ordinarie verksamhet. Vilken verksamhet vi ska ha i våra nya lokaler läsåret 17/18 har vi ännu inte bestämt. Vi för diskussioner om detta på skolan.

Att tänka på:
Det är förbjudet och straffbart att beträda byggarbetsplatsen. Byggstängslet är till för att skydda mot olyckor.

Under skoltid har personalen koll på våra elever, så att de inte beträder området. Men vi vet att det under sena kvällar ibland hänger en del ungdomar, i framför allt högstadieåldern, runt skolområdet. Det kan vi inte ta ansvar för.

Vi kommer tidigast att kunna använda paviljongerna i februari 2017. Eventuella nyheter kring paviljongerna publiceras på vår hemsida.


Birger Sasse
Tf rektor

Trollbodaskolan